דף הבית, חיפוש באתר, תוכנית חיפוש למחשב האישי, טקסטים לפאלם פיילוט, משנה תורה להרמב"ם - תנ"ך מנוקד בלי פירוש, תנ"ך בכתיב המסורה ללא ניקוד, תנ"ך בכתיב מלא ללא ניקוד, תנ"ך עם טעמי המקרא, תנ"ך ב-MP3, תרגום אונקלוס מנוקד, תרגום אונקלוס ללא ניקוד
 
תורה - בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים
 
נביאים - יהושוע, שופטים
 
סדר הקריאות בבתי הכנסת, הורדת כל התנ"ך המנוקד עם פירוש פשוט, הערות בהכנה


תורה נביאים וכתובים

בכתיב המסורה מנוקד עם פירוש פשוט

מהדורה ניסיונית

לפי הכתר וכתבי היד הקרובים לו

מהדורת אב התשע"ז

© 2017 כל הזכויות שמורות למכון ממרא

רחוב חיים ויטל 12, ירושלים 95470  (02-652-1906)

במהדורה זו יש פירוש פשוט למילים קשות או לביטויים בעלי משמעות מיוחדת.  המילים המפורשות מובאות בצבע שונה מיתר הטקסט.  על מנת לראות את הפירוש יש להעביר את סמן העכבר מעל המילה (בלי ללחוץ); הפירוש יובא בחלון קטן על יד המילה או הביטוי.  כדי לבטל את החלון עם הפירוש צריך רק להרחיק את הסמן מן המילה אל מקום אחר בלתי צבוע.

פירושנו מבוסס על פרשנים רבים, מתוכם נבחר הפירוש שנראה לנו הקרוב ביותר לפשט הפסוקים וההלכה למעשה לפי משנה תורה.  בשלב זה יש פירוש רק לחמישה חומשי התורה וספר יהושוע (שאר התנ"ך מופיע מנוקד בלבד).  שאיפתנו להגיע תוך זמן סביר לפירוש כל התנ"ך.

יש סימני פרשייות בתוך הטקסט לפי השיטה הבאה:  {פ} מסמנת פרשה פתוחה, כלומר שפסקה חדשה מתחילה בשורה חדשה (כמו Enter במעבד תמלילים).  ו-{ס} מסמנת פרשה סתומה, כלומר שפסקה חדשה מתחילה באמצע השורה אחרי ריוח גדול (כמו Tab במעבד תמלילים).  הפרשייות בתורה וצורות שירת הים ושירת האזינו לפי משנה תורה בהלכות ספר לתורה פרק ח.

הפיסוק כאן לפי טעמי המקרא.  בקיצור, סדר כבדות ההפסק מן הקל אל הכבד הוא:   ,   --   ;   :   .   והמקף מעין אנטי-פיסוק שעושה שתי מילים או יותר לתיבה אחת.


יש לך שאלה, הערה, או הצעת תיקון או תוספת?